PROVINCIALE PRIJS VOOR VOILKSKUNDE

Door de Provincie Oost-Vlaanderen wordt driejaarlijks een Provinciale Prijs voor Volskunde uitgeschreven.
Voor 2002 werd deze prijs toegekend aan Erik Waelput uit Mariakerke voor zijn werk “ Eer het vat in duigen valt – De basistechnieken van het ambachtelijk kuipen.

De jury bestond uit de heer Ignace van Driessche wd voorzitter, mevr.Sylvie Dhaene, de heer Arnold Eloy, mevr. Hilde Schoefs, prof.dr.Jacques van Keymeulen, de heer Willy P. De Zutter leden en mevr.Jacqueline van Laethem scretaris.

 

Laureaat Erik Waelput tussen gouverneur H. Balthazar (l.) en deputé A.Vercamer (r.) bij de uitreiking van de Driejaarlijkse Prijs voor Volkskunde 2002 op donderdag 5 juni 2003  in het Provinciehuis te Gent.

 

Juryverslag

Het werk van E. Waelput dwingt bewondering af door de grondigheid en de uitvoerigheid ervan. Het complexe vak van de traditionele kuiperij wordt op een bevattelijke manier uit de doeken gedaan. M.i. zijn er weinig aspecten van het vak die uit het oog zijn verloren.
Met deze studie is in de volkskundige kennis een belangrijk gat gedicht. Het beroep van de kuiper kreeg tot hiertoe nog niet de aandacht die het verdiende. Dank zij dit werk is er nu een gedetailleerde Nederlandstalige uitleg beschikbaar met lexicon over de complexe technieken van het vak.
Het werk is goed gestructureerd en slaag erin een hoog wetenschappelijk peil te halen.

.../...
Dit lijvig werkstuk kan zonder meer als een handboek worden omschreven. Het wer is duidelijk de vrucht van jarenlang grondig opzoekings- en studiewerk rond het kuipersambacht.
'Verrassend en boeiend' zijn twee adjectieven die hier zeker op hun plaats zijn. Omwille van de aard van het onderwerp verwachtte ik mij namelijk aan een eerder saai en technisch werkstuk, maar het tegendeel is zeker waar. Al van bij het begin neemt de auteur de lezer mee op sleeptouw en maakt hij hem deelgenoot in de wondere wereld van het beroep.

.../...
De beloftes die in de inleiding werden aangehaald, worden op meer dan voldoende wijze ingelost. Dit werk is voor mij meer dan het 'louter bewaren van een stukje volkskundig erfgoed', maar kan fungeren als een gebruiksvriendelijk en zeer raadpleegbaar gebruiksinstrument voor al wie meer wil weten over het beroep van de kuiper.
Het werk is zeer vlot geschreven, logisch, overzichtelijk en evenwichtig opgebouwd en is mooi, rijkelijk en zeer didactisch geďllustreerd. De lectuur ervan is aangenaam en verveelt niet ondanks de bij wijlen technische en gedetailleerde aard van het werkstuk.

.../...
De auteur lavert handig tussen een wetenschappelijk verantwoorde aanpak en een hoge toegankelijkheid voor leken. Toon en opzet van deze publicatie laten de geďnteresseerde lezer toe hele hoofdstukken na elkaar te laten lezen, zonder het gevoel te hebben gebombardeerd te worden met informatie.
'Eer het vak in duigen valt...' is een helder en toegankelijk naslagwerk geworden van een iet of wat vergeten discipline en vormt op die manier een uiterst waardevolle bron van informatie. Daar wordt ook in hoge mate toe bijgedragen door talrijke illustraties en de gefundeerde literatuurlijst.

.../...
- een documentair bijzonder interessante studie in het kader van de materiële volkscultuur;
- goed gestructureerd;
- met bijzonder nuttig beeldmateriaal;
- bovendien een verrijking voor de studie van de vakterminologie;
- met aandacht voor evoluties;
- bezorgt inzicht in het vak en daarom ook didactisch zeer waardevol;
- bevat internationaal gerichte bibliografie;
- een vakboek en standaardwerk.

VOORSTELLING  “EER HET VAT IN DUIGEN VALT"

Bij de voorstelling van “ Eer het vat in duigen valt” op 10 december 2004 in het Huis van Alijn te Gent. V.l.n.r.Mevr. Sylvie Dhaene directeur Huis van Alijn, Mevr. Liesbeth Driesen van Uitgeverij Garant, dhr Paul van Grembergen oudminister van Vlaamse Cultuur, dhr Jean-Pierre Van der Meiren gedeputeerde Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen en auteur Erik Waelput.

 

De binnenkoer van het Huis van Alijn vormde een gepast kader voor een gezellige receptie bij de voorstelling van het boek “ Eer het vat in duigen valt”.